Tóőrzés 2021

A TÓ ŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

Tavunk őrzése, felügyelete minden tagunkra nézve kötelező jellegű feladat. Mindenki az éves beosztás szerint köteles a ráeső éjszakai ügyeletet ellátni, kivétel ez alól a 70. életévüket betöltött tagjaink. A tó őrzését este 21 órától hajnal 4 óráig kell ellátni, mely idő alatt a beosztott személy köteles meggyőződni a parton tartózkodó személyek jogosultságáról. Amennyiben valaki, területi jegy nélkül tartózkodik vizünkön azt haladéktalanul távozásra kell felszólítani. Kivételt képez az a személy, aki érvényes jeggyel rendelkező horgász társaságában van. Kérjük az őrzéssel megbízott személyt, hogy konfliktusba senkivel ne kerüljön. Amennyiben valaki a felszólításnak nem tesz eleget, abban az esetben értesíteni kell egyesületünk valamelyik halőrét, aki köteles intézkedni, akár a rendőrség bevonásával is. Ez vonatkozik az esetleges rongálás vagy botrányos viselkedés előfordulása esetére is. Az, aki az éjszakai feladatát végző személlyel nem mutat együttműködést, az fegyelmi vétséget követ el, mely tagjaink számára szankciókat vonhat maga után, illetve vendéghorgász esetén az ajánlókártya bevonásra kerül! Ha a beosztott személy a feladatának ellátásában akadályoztatva van, köteles a maga helyettesítéséről gondoskodni (akár a csere lehetősége mellett is), azt a megadott telefonszámon időben (legalább 3 nappal a beosztásban szereplő idő előtt) jelezni. Amennyiben nincs helyettesítő személy úgy az éjszakai őrzés megváltásának díja 5000 Ft, mely összeget a helyettesítő személy kap meg. Az őrzés megváltásának díját csakis előre fizetéssel lehet rendezni, hogy azt továbbítani tudjuk a helyettesítő tag számára. Az őrzés megkezdésekor mindenki köteles bejelentkezni a 20 5556664 számon akár sms-ben vagy viber-en is. Aki ezt elmulassza az után vizsgálat lesz indítva, hogy valójában végrehajtotta-e az őrzést. Amennyiben beigazolódik, hogy az őrzés megtörtént, a bejelentkezés elmulasztásáért így is 1 hónap eltiltás adható. Akik esetleg úgy gondolják, hogy alkalom szerűen vállalni tudnak helyettesítést, azt jelezzék a vezetőség felé. És végül tisztelettel kérünk mindenkit, hogy tavunkat sajátjaként felügyelje, az észlelt problémát pedig jelezze az egyesület vezetősége felé még akkor is ha netán nem éppen Ő a beosztott személy!

APAGY HE. VEZETŐSÉG