TAGJAINKNAK!

Tagjainkra vonatkozó szabályok

Érvényes 2022. február 01-tól!

Felnőtt éves díj:        68.000 Ft   (Első részlet: 38.000 Ft)

Ifjúsági éves díj: 36.300 Ft

Gyerek éves díj:    10.000 Ft

Fizetési határidő: 2022. március 11. 12 óra — 2021. június 10. 16 óra

Tagjaink továbbra is csak érvényes állami jegy illetve területi jegy birtokában kezdhetik meg a horgászatot.  Ezek megléte esetén a horgászat megkezdése előtt az adott napot a fogási napló elején található naptárban be kell jelölni, még verseny esetén is.

Pontymatrac használata kötelező!

Felnőtt tagjaink egy időben 2 horgászbotot használhatnak, botonként 2-2 horoggal az országos előírásoknak megfelelően.  Etetés csakis etetőkosárral, csúzlival, gombócok dobásával illetve parittyával megengedett. Bojlis horgászat esetén a dobócső használata megengedett. Etető hajó használata nem megengedett! A napi darabszám korlátozás alá eső halakat amennyiben azt a haltartóba helyezi, még a szerelék ismételt vízbe juttatása előtt a fogási naplóba kitörölhetetlen módon be kell jegyezni. Egyéb elvinni kívánt halat a horgászat befejezésének időpontjával külön sorban, a mért súlymennyiség beírásával szintén rögzíteni kell.  A mért súlyok beírását 0,1 kg pontossággal kell beírni. Amennyiben ezek elmulasztásra kerülnek és egy esetleges közúti ellenőrzés során erre fény derül, lopás miatt akár büntető feljelentésnek is helye van. Tilos a halakat más horgász által fogott halakkal együtt közös haltartóban tartani. Halak tárolására fém haltartó használata tilos! Az éves engedély birtokában felnőtt tagjaink 80 kg halat vihetnek el. Amennyiben a jelzett mennyiség megfogásra kerül, új éves területi jegy váltására lehetőség nincs, amennyiben tagunk ezek után mégis szeretne halat megtartani, akkor további horgászat csak az adott napra megváltott napijegy birtokába lehetséges. Tagjaink nemes halból napi 3, de heti maximum 6 darabot vihetnek el. A napi három nemes hal nem lehet egy fajhoz tartozó. Egyéb halak vonatkozásában ez napi 4 kg, de heti maximum 10 kg. Minden horgász köteles visszaengedni az 4 kg-nál nagyobb pontyot és a 3 kg-nál nagyobb süllőt!. Süllőből éves szinten maximum 10 db tartható meg! A tokhalat, balint és a compót tilos elvinni, azokat megfogásuk után azonnal vissza kell engedni a tóba. A szivárványos pisztrángból naponta 1 db tartható meg legfeljebb 3 kg-os darabonkénti súlyhatárig. Pikkelyes ponty megtartható mérete 35 cm! A busa mindenféle korlátozás nélkül elvihető . A süllő mérete 40 cm-re, a csuka mérete 50 cm, valamint tavunkról a 20 cm alatti keszegek nem tarthatóak meg és csalihalnak sem használhatók.

A partrend fenntartása mindenkire nézve kötelező, a lefoglalt területet kötelező megtisztítani abban az esetben is, ha a szemetet ismeretlen személy hagyta ott.  Az egy horgászhelyhez tartozó terület a foglalt helytől jobbra-balra 5-5 m, a stéges oldalon mindkét irányban a bejárók távolságának fele. Mindkét esetben a foglalt terület a horgászhely mögötti útig tart. A foglalt területen esetlegesen tűzrakó hely, esőház is van akkor annak megtisztítása, tisztán tartása is az ott tartózkodó horgász feladata!      Mindkét oldalon a vízben, nádasban (merítővel) elérhető helyen lévő szemét kiszedése is kötelező! Ez a partrendre vonatkozó előírás már több éve érvényben van, ezért a jövőben ennek figyelmen kívül hagyása esetén több hónapos eltiltás várható.

Minden tagunktól elvárjuk a halőrzés segítését, esetleges szabálysértések azonnali jelzését valamint a tóőrzésre vonatkozó szabályok ismeretét, betartását! A tóőrzést a beosztott tagunk a halőrbódé előtt ( ha foglalt akkor a bódé jobb vagy a bal oldalán) köteles végrehajtani. Így bárki könnyen megállapíthatja ki az őr és a helyén van-e! 21 órától 04 óráig minden beosztott tagunk köteles a parton tartózkodni. Az őrzés ideje alatt mindenki legalább kétszer köteles meggyőződni arról, hogy a többi jelenlévő személy jogszerűen tartózkodik-e vizünkön. Az őrzés megkezdését minden tagunk köteles telefonon jelezni! (20 5556664) Területi jeggyel nem rendelkező személyeket 21 óra után haladéktalanul el kell küldeni a területről. Konfliktus helyzet kialakulása esetén értesíteni kell az egyesület valamelyik halőrét, vitába senkivel sem szabad keveredni. Szükség esetén az intézkedő halőr rendőri segítséget is kérhet!

Ifi horgász tavunkon egy időben 2 készséget használhat, mely 1-1 horoggal van szerelve . Napi szinten 1 nemes halat  tarthat meg. Egyéb halakból 3 kg a megengedett mennyiség. Heti szinten az ifi horgász maximum  4 db nemes halat és 5 kg egyéb halat vihet el a tóról. Az ifi horgász éves szinten 40 kg halat vihet el tavunkról!

Gyerek horgász egy időben 1 készséget használhat, mely maximum 1 horoggal lehet szerelve. Napi szinten 2 kiló egyéb hal tartható meg. Hetente a gyerek horgász 4 kg egyéb halat tarthat meg. A gyerek horgász éves szinten 20 kg halat vihet el tavunkról, mely mennyiség nemes halat nem tartalmazhat.

Apagy 2021.01.25.