TAGJAINKNAK!

Tagjainkra vonatkozó szabályok

Érvényes 2021. február 01-tól!

Felnőtt éves díj:        62.000 Ft   (Első részlet: 32.000 Ft)

Ifjúsági éves tagdíj: 31.000 Ft

Gyerek éves tagdíj:    8.000 Ft

Fizetési határidő: 2021. március 12. 12 óra — 2021. június 10. 16 óra

Tagjaink továbbra is csak érvényes állami jegy illetve területi jegy birtokában kezdhetik meg a horgászatot.  Ezek megléte esetén a horgászat megkezdése előtt az adott napot a fogási napló elején található naptárban be kell jelölni, még verseny esetén is.

Felnőtt tagjaink egy időben 2 horgászbotot használhatnak, botonként 2-2 horoggal az országos előírásoknak megfelelően.  Etetés csakis etetőkosárral, csúzlival, gombócok dobásával illetve parittyával megengedett. Bojlis horgászat esetén a dobócső használata megengedett. Etető hajó használata nem megengedett! A napi darabszám korlátozás alá eső halakat amennyiben azt a haltartóba helyezi, még a szerelék ismételt vízbe juttatása előtt a fogási naplóba kitörölhetetlen módon be kell jegyezni. Egyéb elvinni kívánt halat a horgászat befejezésének időpontjával külön sorban, a mért súlymennyiség beírásával szintén rögzíteni kell.  A mért súlyok beírását 0,1 kg pontossággal kell beírni. Amennyiben ezek elmulasztásra kerülnek és egy esetleges közúti ellenőrzés során erre fény derül, lopás miatt akár büntető feljelentésnek is helye van. Tilos a halakat más horgász által fogott halakkal együtt közös haltartóban tartani. Halak tárolására fém haltartó használata tilos! Az éves engedély birtokában felnőtt tagjaink 80 kg halat vihetnek el. Amennyiben a jelzett mennyiség megfogásra kerül, új területi jegy váltására lehetőség nincs, további horgászat csak az adott napra megváltott napijegy birtokába lehetséges. Tagjaink nemes halból napi 3, de heti maximum 6 darabot vihetnek el. A napi három nemes hal nem lehet egy fajhoz tartozó. Egyéb halak vonatkozásában ez napi 4 kg, de heti maximum 10 kg. Minden horgász köteles visszaengedni az 4 kg-nál nagyobb pontyot és a 3 kg-nál nagyobb süllőt!. Süllőből éves szinten maximum 10 db tartható meg! A tokhalat, balint és a compót tilos elvinni, azokat megfogásuk után azonnal vissza kell engedni a tóba. A szivárványos pisztrángból naponta 1 db tartható meg legfeljebb 3 kg-os darabonkénti súlyhatárig. 4 kg-nál nagyobb amurt a tóba vissza kell helyezni . Pikkelyes ponty megtartható mérete 35 cm! A busa mindenféle korlátozás nélkül elvihető . A süllő mérete 40 cm-re, a csuka mérete 50 cm, valamint tavunkról a 20 cm alatti keszegek nem vihetők el.

A partrend fenntartása mindenkire nézve kötelező, a lefoglalt területet kötelező megtisztítani abban az esetben is, ha a szemetet ismeretlen személy hagyta ott.  Az egy horgászhelyhez tartozó terület a foglalt helytől jobbra-balra 5-5 m, a stéges oldalon mindkét irányban a bejárók távolságának fele. Mindkét esetben a foglalt terület a horgászhely mögötti útig tart. A foglalt területen esetlegesen tűzrakó hely, esőház is van akkor annak megtisztítása, tisztán tartása is az ott tartózkodó horgász feladata!      Mindkét oldalon a vízben, nádasban (merítővel) elérhető helyen lévő szemét kiszedése is kötelező! Ez a partrendre vonatkozó előírás már több éve érvényben van, ezért a jövőben ennek figyelmen kívül hagyása esetén több hónapos eltiltás várható.

Minden tagunktól elvárjuk a halőrzés segítését, esetleges szabálysértések azonnali jelzését valamint a tóőrzésre vonatkozó szabályok ismeretét, betartását! A tóőrzést a beosztott tagunk a halőrbódé előtt ( ha foglalt akkor a bódé jobb vagy a bal oldalán) köteles végrehajtani. Így bárki könnyen megállapíthatja ki az őr és a helyén van-e! 21 órától 04 óráig minden beosztott tagunk köteles a parton tartózkodni. Az őrzés ideje alatt mindenki legalább kétszer köteles meggyőződni arról, hogy a többi jelenlévő személy jogszerűen tartózkodik-e vizünkön. Az őrzés megkezdését minden tagunk köteles telefonon jelezni! (20 5556664) Területi jeggyel nem rendelkező személyeket 21 óra után haladéktalanul el kell küldeni a területről. Konfliktus helyzet kialakulása esetén értesíteni kell az egyesület valamelyik halőrét, vitába senkivel sem szabad keveredni. Szükség esetén az intézkedő halőr rendőri segítséget is kérhet!

Ifi horgász tavunkon egy időben 2 készséget használhat, mely 1-1 horoggal van szerelve . Napi szinten 1 nemes halat  tarthat meg. Egyéb halakból 3 kg a megengedett mennyiség. Heti szinten az ifi horgász maximum  4 db nemes halat és 5 kg egyéb halat vihet el a tóról. Az ifi horgász éves szinten 40 kg halat vihet el tavunkról!

Gyerek horgász egy időben 1 készséget használhat, mely maximum 1 horoggal lehet szerelve. Napi szinten 2 kiló egyéb hal tartható meg. Hetente a gyerek horgász 4 kg egyéb halat tarthat meg. A gyerek horgász éves szinten 20 kg halat vihet el tavunkról, mely mennyiség nemes halat nem tartalmazhat.

Amennyiben a fenti leírásban bármilyen pontatlanságot, hiányosságot észlel valaki, azt kérjük jelezze, hogy teljes és pontos legyen a szabályok ismertetése!