MOHOSZ TÁJÉKOZTATÓX. Általános tájékoztatás
44. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat és a horgászszervezeteket, hogy kövessék nyomon a hiteles kormányzati tájékoztatást nyújtó
www.koronavirus.gov.hu oldalt, illetve külön is tájékoztassák a fokozottan veszélyben lév? az id?s horgásztársakat a fert?zés veszélyének csökkentési lehet?ségeir?l, mely tárgyban a MOHOSZ weblapján külön kormányzati tájékoztató is megjelentetésre került.
45. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászokat, hogy ha horgászat mellett döntenek, akkor
a) tömegközlekedést ne használjanak,
b) barátok, kisebb társaságok ne induljanak együtt (egy autóban) horgászni,
c) a vízparton a horgászhelyek tekintetében a családtagnak nem min?sül?k az 5 méteres távolságot tartsák egymástól,
d) kerüljék a társas érintkezés megszokott formáit.
46. A MOHOSZ OHSZK ajánlása, hogy a 65. év feletti horgásztársak a veszélyhelyzet fennállása alatt a horgászati tevékenységet szüneteltessék.
47. A MOHOSZ OHSZK felhívja a horgászok figyelmét, hogy a hal?r
a) a házi karantén megszeg?it a rend?rhatóság felé feljelenteni köteles,
b) nyilvánvalóan beteg (jellemz? tüneteket tartósan mutató) horgász esetén a horgászatot megtilthatja,
c) a 45. pont c)-d) alpont szerinti esetekben a horgászatot – sikertelen felszólítás után – megszüntetheti.

Mohosz-1Letöltés