A tó története

Apagy ékessége ez a tó, amely a régi id?kben, mint neve is mutatja, kenderáztatásra volt használva. Természetes keletkezés? víz volt, amely a kender ipari méret? termesztésekor a termel?szövetkezetek ily módon hasznosítottak. Id?sebb emberek emlékei szerint nagyon aszályos nyarakon olykor ki is száradt, csak iszap maradt a helyén, de az ?szi, téli csapadékok ismét feltöltötték. Ekkor még haltelepítésr?l szó sem volt, de a madarak által és egyéb, a véletlennek köszönhet? módon, már jelentkeztek benne az ?shonos halak, így f?leg az aranykárász, a compó, a csuka és igazi vadpontyok is.

A kendertermesztés megsz?nésével a tó is teljesen el lett hanyagolva, hínáros, nádas, átláthatatlan vízzé alakult át, mígnem a leveleki víztározó megépítésével állandósulni látszott a víz szintje. Ebben az id?ben néhány ember bérbe vette a falutól a tavat és kisebb nagyobb mennyiség? halat telepítettek bele. Ekkoriban kerültek bele az amúrok is, amelyek, miközben ritkították a növényzetet, kapitális súlyúakra n?ttek. Bár még ekkor nem volt horgásztatás a tavon, az ilyen-olyan módon kifogott amurok súlya b?ven 20 kg felett volt.

A 80-as években horgászegyesület alakult a tóra, amely Vagép néven kezdte m?ködését. Kis létszámmal, általában nyíregyházi tagokkal m?ködött éveken keresztül kevés és rendszertelen telepítésekkel. Az akkori s?r? növényzet miatt azonban nem sok halat tudtak visszafogni a horgászok, így azok a táplálékban b?velked? vízben hatalmas méretekre tettek szert. Kés?bb Vagép-Apagy néven tovább m?ködött az egyesület, amelynek neve még kett? esetben változott. Apagy–Vagép, majd az 1997. évi közgy?lés a ma is használt Apagy Horgászegyesületre változtatta a cégbíróságnál a bejegyzett nevet. Ekkor az egyesület már 90 f?s létszámmal m?ködik. Ett?l az évt?l komolyabb és szervezettebb halasítás kezd?dik tavunkon. Megn? az ide látogató vendéghorgászok száma és az így megnövekv? bevételb?l évi 100q-án felüli telepítések történnek. Ez az adott területre kiemelked?en nagy mennyiség, de ez még jelent?sen növekszik napjainkig. 1999-ben a taglétszám tovább növekszik, a víz környezete jelent?sen megváltozik, fásítás, füvesítés, tereprendezés, útkarbantartás, kulturált szép környezet került kialakításra. Ez a folyamat a továbbiakban sem áll meg, ezt a hozzánk látogató horgászok bármikor megtapasztalhatják.

Egyesületünkért sokat tett Lengyel László igazgató úr, aki nagyon sok éven keresztül elnöke volt egyesületünknek. Hozzáértésével és tagjainkhoz való viszonyulásával elérte, hogy egyesületünket megyei szinten az els?k között emlegessék. Sajnálatos halálával nagy veszteség ért mindenkit. Most az egyesület elnöke Kiss István, aki egyben a falu polgármestere is. Vezetésével m?ködünk mai felállásunkban is. 130 f?ben maximáltuk taglétszámunkat, melyet már ha akarnánk sem tudnánk b?víteni, hiszen a tó mérete ennyi taglétszámot tesz lehet?vé. Éves halasítás átlagunk már jóval meghaladja a 150q-át. A jelent?s mennyiség? ponty telepítése mellett a ragadozó halakra is egyre többet költünk. Komoly méret? harcsák, süll?k , balinok és csukák akadnak horogra. A tó környezetének szépítése, fejlesztése a továbbiakban is az egyik legf?bb célunk, így kívánunk kulturált pihenést és jó halfogási lehet?séget biztosítani tagjainknak és a hozzánk látogató vendéghorgászoknak, családtagjaiknak és barátaiknak egyaránt. 2007-ben elindult honlapunkon minden jelent?sebb eseményt (versenyek, telepítések, rekordfogások, stb.) igyekszünk az érdekl?d?k tudomására hozni. Apagy 2007-04-23

Fogható halfajok:

Vélemény, hozzászólás?